Rosfinance

Nieuwe bus via financial lease van Rosfinance

Voor het vervoer van het orkest en van de muzikanten naar concerten en evenementen zijn auto’s noodzakelijk. Voor een vereniging als de onze, zonder een grote hoeveelheid aan liquide middelen, is het aanschaffen van goede auto’s problematisch.

Simpelweg uitgelegd: we hebben niet genoeg geld in ons bezit om een grote aanschaf te kunnen doen, zoals een autobus. Deze auto’s zijn duur, terwijl de vereniging maar beperkt geld ontvangt door middel van de ledenbijdrage, cd-verkoop en kaartjesverkoop van concerten.rosfinance

De inkomsten zijn simpelweg te klein en te onregelmatig om zulke grote uitgaven te kunnen verantwoorden. Het is hierdoor niet verantwoord om als kleine vereniging zulke uitgaven te doen. Daarom hebben we gekeken naar andere mogelijkheden om toch een vervoermiddel te kunnen gebruiken.

Sparen

Een mogelijkheid is natuurlijk om te sparen voor een nieuwe of, een betere optie in dit geval, een tweedehandsauto. We hebben hier een snelle berekening bij gemaakt. Wat blijkt: wanneer we nu beginnen met sparen, zouden we over 10 jaar een nieuwe bus kunnen kopen en over ongeveer 5 jaar een tweedehands bus. Het probleem hierbij is dus dat dit nu, op dit moment en op de korte termijn geen oplossingen biedt.

Extra inkomsten vergaren

Een andere mogelijkheid is om via verschillende kanalen ons best te doen om extra inkomsten te genereren. We kunnen bijvoorbeeld tijdelijk of permanent de ledenbijdrage verhogen. Dit is echter geen populaire maatregel. Een andere mogelijkheid is om de kosten te verminderen en dus te besparen op bepaalde posten. Veel kosten die worden gemaakt, maken het echter mogelijk dat wij als vereniging kunnen doen wat we graag zouden willen. Het vormt, in andere woorden, de kern van ons verenigingsleven. Het voelt dus als zeer ongewenst om hier tegenin te gaan. Deze maatregel geniet dus absoluut geen voorstanders.

Andere mogelijkheden die zijn voorgesteld om meer geld binnen te halen, zijn meer tijdelijke maatregelen en evenementen. Bijvoorbeeld een benefietconcert geven, extra concerten te geven, onszelf te verhuren voor evenementen, onszelf te verhuren aan bedrijven of door middel van commerciële opdrachten, et cetera. Het bezwaar tegen eigenlijk al deze ideeën is dat deze veel extra tijd kosten. Dit is op zich niet een erg bezwaarlijk punt. We dienen echter erg veel extra opdrachten, evenementen en projecten te doen om het benodigde bedrag bij elkaar te genereren. De totale som aan extra tijd wordt door veel leden als niet gewenst gezien en wordt hierdoor niet door de vereniging gedragen

Financial lease via Rosfinance

Onze voorkeur is om een nieuwe auto te leasen. Dit is tegenwoordig vrij gemakkelijk. We hebben een voorstel opgesteld om een auto via een financial lease via Rosfinance te leasen. Kijk voor meer informatie op Rosfinance.nl. Het idee hierbij is dat Rosfinance.nl de aanschafkosten op zich neemt van de nieuwe auto en wij als vereniging door middel van een maandelijks bedrag deze kosten terugbetalen. Een financial lease via Rosfinance biedt voor ons dus de mogelijkheid om toch een bus te kunnen aankopen als vereniging. We hebben een offerte aangevraagd en zullen de vereniging verder inlichten over de plannen, kosten en voorwaarden. We zien de toekomst positief tegemoet.

Sinds afgelopen maand zijn wij een samenwerking aangegaan met Noppies kinderkleding. Doorat wij deze samenwerking zijn aangegaan zal ons eerst volgende personeelsuitje een bezoek zijn aan de Juliantjes. Tijdens deze dag zal er een klein concert worden gegeven en daarna zullen onze medewerkers zelf de instrumenten mogen uitproberen.